Japanse taalles bij BARA


Het is heel goed mogelijk om Japans te leren. De taal is niet zo zeer moeilijk, maar vooral anders dan de westerse talen. Meer dan leren is het daarom een kwestie van wennen aan alles wat afwijkt van wat je gewend bent. De woordvolgorde bijvoorbeeld, en de beleefdheidsniveaus waar wij in het Nederlands spaarzaam gebruik van maken, maar die in het Japans essentieel zijn om onderlinge relaties tot uitdrukking te brengen.

Les van een japanologe
Omdat ik de Japanse taal zelf vanaf het nulpunt heb geleerd, heb ik aan den lijve ondervonden waar je bij het leren van deze taal tegenaan loopt en kan ik anderen goed in dit proces begeleiden. Ik ga daarbij uit van de overeenkomsten tussen de Nederlandse en Japanse taal en haak in op de sterke kanten van de cursist. Ik heb geleerd dat iedereen altijd ergens heel erg goed in is.


Ik geef les op een begrijpelijke, speelse en motiverende wijze, gericht op de praktijk. Je leert Japans spreken en verstaan en het Japanse schrift (hiragana, katakana en kanji - de Chinese karakters) lezen en schrijven. We werken met gangbare lesmethoden en veel en gevarieerd, door mij zelf ontwikkeld lesmateriaal.


Wat kun je bereiken?
De Japanse lessen geven je inzicht in een taal die volledig anders is dan de onze. Al na een paar lessen kun je je in eenvoudig Japans verstaanbaar maken en na verloop van tijd lukt het je ook om het schrift te ontcijferen. Om de taal echter zodanig te beheersen dat je je in Japan, of in communicatie met Japanners, zelfstandig en met gemak kunt redden, heb je tussen de 60 en 80 lesuren nodig. Daarbij zul je uiteraard zelf de nodige tijd en energie moeten steken in je studie.


Tarief Japanse les voor particulieren
- Privéles 60 min.: € 50
- Semi-privéles 60 min.: 2 pers. € 35 pp
Het rekeningnummer is: NL26 TRIO 0197 6145 66 t.n.v. BARA te Zutphen.
Bij verzuim of annulering van een les binnen 24 uur wordt het lesgeld in rekening gebracht.
De Japanse lessen worden gegeven op De Waarden 162 in Zutphen. De lessen zijn wekelijks of eens in de 2 of 3 weken, afhankelijk van je motivatie en de tijd die je hebt om de opdrachten te maken en het geleerde te verwerken.


Mail of bel mij als je een afspraak wilt maken of meer wilt weten over de Japanse taallessen.